Efektivitāte - drošības un efektivitātes pētījums

Pētījumā piedalījās trīsdesmit brīvprātīgo vecumā virs 18 gadiem ar jebkāda tipa ādu, kurai novērojamas novecošanās pazīmes, kuras var labot, iefiltrējot hialuronskābes pildvielu. 

Efektivitāte

Efektivitātes novērtēšana veikta, izmantojot (GAIS) vispasaules
estētiskā izskata uzlabošanas skalu. Rezultāti rāda, ka 100% no
brīvprātīgajiem, kas piedalijās pētījumā, ir redzami uzlabojumi- 
krunciņas likvidētas vai samazinātas.

24% Novēroti nelieli uzlabojumi

31% Novēroti acīmredzami uzlabojumi 

45% Ārkārtīgi uzlabojumi 

Apmierinātība

Visi brīvprātīgie apgalvo, ka mesofiller procedūra bijusi tolerējama
un tie spēja turpināt strādāt un varēja turpināt savu ikdienas dzīvi
uzreiz pēc procedūras. Vairāk kā 90% apgalvo, ka procedūra
atbilda to ekspektācijām.

"filleru procedūra ir ļoti tolerējama" 73.3 % brīvprātīgo 

"es veikšu procedūru atkārtoti, ja man to ieteiks darīt" 90% brīvprātīgo

"procedūra piepildīja manas vēlmes" 76.7% brīvprātīgo

"procedūra neieteikmēja darba spējas un sociālo dzīvi" 93.9% brīvprātīgo 

precīzāki aptaujas dati attēlā augstāk

 

Protokols
- Lai katram brīvprātīgajam piemērotu vispiemērotāko mesofiller veidu, tika veikts novecošanās pakāpes novērtējums, izmantojot WSRS (grumbu nozīmīguma vērtēšanas skala)
- Anestēzijas līdzekļa vai aukstā krēma pielietošana
- Pildvielas ievade vienā seansā apstrādājamā zonā
- Korekcija pēc 15 dienām, ja uzskatīta par nepieciešamu
- Efektivitātes novērtēšana, izmantojot vispasaules estētiskā izskata uzlabošanas skalu (GAIS)
- Apmierinātības aptauja pēc Likerta skalas